. .

 

. Để giám sát và quản lý các cơ sở thể thao công cộng

 

. Thể thao chống công việc.

 

(5) Lập kế hoạch phát triển các môn thể thao trẻ trong kế hoạch tổng thể, hướng dẫn và thúc đẩy công việc thể thao của thanh niên.

 

.

 

(7) Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu công nghệ và thúc đẩy kết quả trong lĩnh vực thể thao.

 

(8) Các vấn đề khác được giao bởi chính phủ nhân dân của tỉnh Vân Nam.

 

Thư ký đảng và Giám đốc: Thành viên và Phó Giám đốc Nhóm Yin Yong: Thành viên của Zhang Xiaojing và Phó Giám đốc của Nhóm Đảng: Thành viên và Phó Giám đốc của Nhóm LI Zhengning: Thành viên của Đảng Wu Yamin và Phó Giám đốc Quản lý cạnh tranh của Bộ thể thao đại chúng và nền kinh tế thể thao của Bộ Thể thao Thanh niên chịu trách nhiệm giám sát công việc triển khai của chính quyền tỉnh, giám sát công việc quan trọng của Cục Thể thao tỉnh và các vấn đề của Ủy ban; Tổ chức và sắp xếp các cuộc họp của Cục Thể thao tỉnh và các hoạt động chính; hoạt động hàng ngày; thực hiện các công việc soạn thảo các vấn đề chính phủ, bảo mật, kiến ​​nghị và các bản thảo toàn diện; chịu trách nhiệm về an ninh an toàn và an toàn sản xuất của các tổ chức và các đơn vị hướng dẫn trực tiếp đối ngoại; đảm nhận công việc hàng ngày của Hiệp hội Thể thao; hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi Lãnh đạo Lãnh đạo Cục

 

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện thể dục quốc gia của tỉnh và kế hoạch phát triển thể thao đại chúng; thúc đẩy việc thành lập và cải thiện hệ thống dịch vụ thể dục quốc gia; hướng dẫn và điều phối việc phát triển các hoạt động thể thao đại chúng trong tỉnh; quản lý các sự kiện thể thao đại chúng; hướng dẫn các nhóm thể thao và xã hội ; thực hiện người hướng dẫn thể thao xã hội với hệ thống giám sát thể lực quốc gia; tổ chức và thực hiện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kỹ thuật và thúc đẩy kết quả trong lĩnh vực thể thao đại chúng; hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi các nhà lãnh đạo của Cục.

 

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển thể thao cạnh tranh của tỉnh và các chính sách liên quan, lập kế hoạch thiết lập và bố trí các dự án thể thao cạnh tranh trong tỉnh, cải thiện hệ thống phát triển thể thao cạnh tranh đặc trưng của Vân Nam; Huấn luyện viên đào tạo; tổ chức các cuộc thi quốc tế và trong nước lớn để chuẩn bị và tham gia; hướng dẫn, điều phối và giám sát các tác nhân chống suy nghĩ và công việc đua xe của nhóm thể thao xuất sắc của tỉnh; hướng dẫn nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và công nghệ, và quảng bá thành tích trong Lĩnh vực thể thao cạnh tranh, việc xây dựng cơ chế cạnh tranh thể thao trên toàn tỉnh; các nhiệm vụ khác được giao bởi các nhà lãnh đạo của văn phòng.

 

Chịu trách nhiệm xây dựng các quy định và hệ thống phát triển thể thao thanh niên của tỉnh; hướng dẫn và thúc đẩy công việc thể thao của thanh niên trong tỉnh; chịu trách nhiệm đào tạo và vận chuyển tài năng dự trữ cao trong các môn thể thao cạnh tranh; điều phối các cuộc thi toàn diện quốc tế và trong nước và các sự kiện thể thao duy nhất được tổ chức trong tỉnh; chịu trách nhiệm quản lý và quản lý trọng tài của các vận động viên; tiến hành nghiên cứu và đào tạo liên quan cho công việc thể thao thanh thiếu niên; hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn sức khỏe thể chất của học sinh và giám sát thể lực của sinh viên.

 

Do kế hoạch phát triển của ngành thể thao, hướng dẫn và tham gia vào việc phát triển ngành công nghiệp thể thao của tỉnh, tiêu chuẩn hóa quản lý dịch vụ thể thao và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa thể thao; chịu trách nhiệm về thống kê thể thao, thống kê khảo sát ngành thể thao và các quỹ phúc lợi công cộng thể thao ; Chịu trách nhiệm quản lý tài sản tài chính của Cục Cục và Quản lý tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước; chịu trách nhiệm giám sát kiểm toán trực tiếp theo các đơn vị; hướng dẫn tài chính, xây dựng cơ bản và quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước của các đơn vị trực tiếp; hướng dẫn việc xây dựng và quản lý hoạt động của các sân vận động trong tỉnh ; hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi lãnh đạo Cục.

 

Văn phòng Chính sách và Quy định của Ủy ban Đảng (Nhân sự) của Tổ chức (Văn phòng Nhân sự)

By duanhui

W88】 【SUNWIN】 【188BET】 【Fun88】 【1 GOM】 【B52